O Radzie

 • Rada Osiedla Bałuty – Centrum

Bałuty-Centrumosiedle administracyjne (Jednostka pomocnicza gminy) w północno-zachodniej Łodzi, na obszarze (dawnej dzielnicy) Delegatury Urzędu Miasta Łodzi – Bałuty (def. Z Wikipedia). Obecnie na terenie osiedla mieszka niecałe 50 000 mieszkańców. Jest najbardziej licznym osiedlem w Łodzi, z którego coraz więcej mieszkańców to osoby w podeszłym wieku. Przekłada się to na wyludnianie się osiedla.

Granice administracyjne

 • al. Włókniarzy – numery parzyste (od ul. Drewnowskiej do ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus)
 • ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus – numery parzyste (od al. Włókniarzy do ul. Zgierskiej)
 • ul. Zgierską – numery parzyste (od ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus do ul. Julianowskiej)
 • ul. Julianowską – numery nieparzyste (od ul. Zgierskiej do ul. Łagiewnickiej)
 • ul. Łagiewnicką – numery parzyste (od ul. Julianowskiej do ul. Limanowskiego)
 • ul. Limanowskiego – numery nieparzyste (od ul. Łagiewnickiej do ul. Zachodniej)
 • ul. Zachodnią – numery nieparzyste (od ul. Limanowskiego do ul. Ogrodowej)
 • ul. Ogrodową – numery nieparzyste (od ul. Zachodniej do wschodniej granicy kompleksu cmentarnego, stanowiącej granicę Delegatury UMŁ)
 • wzdłuż wschodniej granicy kompleksu cmentarnego (od ul. Ogrodowej do ul. Drewnowskiej)
 • ul. Drewnowską – numery nieparzyste (od wschodniej granicy kompleksu cmentarnego do al. Włókniarzy).

(Z wikipedia)