Dokumenty

Wszystkie obowiązki Rady Osiedla są zawarte w Statucie Rady. W dużym skrócie można powiedzieć, że Rada Osiedla zajmuje się między innymi:

– wydawaniem opinii  (nie decyzji) dotyczących sprzedaży alkoholu i innych zadań inwestycyjnych, jeżeli zostanie zapytana przez odpowiednią Komisję Rady Miejskiej, bądź też odpowiednią komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Łodzi

– doraźnymi interwencjami w odpowiednich komórkach miejskich związanymi np. z dziurą w jezdni, brakiem ciągłości chodnika, ustawianiem ławek, koszy na śmieci, sprzątaniem, reagowaniem w sprawach bezpieczeństwa mieszkańców,

-organizowaniem życia kulturalnego i społecznego na osiedlu (imprezy integracyjne w placówkach oświatowych i kulturalnych, organizowanie zajęć dla seniorów)

– budową baz rekreacyjnych i modernizacją placówek oświatowych (w ramach możliwości budżetowych i mieszczących się w normach kwalifikacji Wydziału Oświaty)

– wskazywanie komórkom miejskim rozwiązań mających na celu poprawienie bezpieczeństwa, czy też ułatwienie życia mieszkańcom osiedla (sygnalizacje świetlne, przejścia dla pieszych, znaki drogowe, miejsca do parkowania itp.)

– szeroko rozumianą pomoc mieszkańcom