Działania Komisji Gospodarki Komunalnej

Komisja Gospodarki Komunalnej :

Przewodniczący: Roman Nowak

Komisja w swojej działalności zwraca szczególnie uwagę na:

-prace remontowe chodników oraz dróg wraz z oświetleniem

– budowa lub modernizacja ogródków jordanowskich

– konserwacja zieleni wraz z małą architekturą

W roku 2016 zgłosiliśmy na wyżej wymienione zadania 45 wniosków na łączną sumę 852 613,00 zł, które zostały zrealizowane przez Urząd Miasta Łodzi

Szczegóły są zawarte w algorytmie 2016. Istotnym czynnikiem jest dbanie o przejezdność naszych dróg-ulic, dlatego jesteśmy w stałym kontakcie z Zarządem Dróg i Transportu zgłaszając wszelkie ubytki w nawierzchni jezdni. Są one łatane w miarę możliwości ZDiT.