Działania Komisji Gospodarki Komunalnej

Komisja Gospodarki Komunalnej :

Przewodniczący: Roman Nowak

Komisja w swojej działalności zwraca szczególnie uwagę na:

-prace remontowe chodników oraz dróg wraz z oświetleniem

– budowa lub modernizacja ogródków jordanowskich

– konserwacja zieleni wraz z małą architekturą

W roku 2016 zgłosiliśmy na wyżej wymienione zadania 45 wniosków na łączną sumę 852 613,00 zł, które zostały zrealizowane przez Urząd Miasta Łodzi

Szczegóły są zawarte w algorytmie 2016. Istotnym czynnikiem jest dbanie o przejezdność naszych dróg-ulic, dlatego jesteśmy w stałym kontakcie z Zarządem Dróg i Transportu zgłaszając wszelkie ubytki w nawierzchni jezdni. Są one łatane w miarę możliwości ZDiT.

Informacje o działalności Rady Osiedla

Nasza Rada Osiedla jest jedną z 36 rad, które działają na terenie naszego miasta i jedną z 8 rad, które działają w naszej dzielnicy.

Osiedle Bałuty – Centrum zamieszkuje około 49,5 tysiąca osób a jego granice określone są następującymi ulicami:

 1. Włókniarzy od ul Drewnowskiej do ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
 2. św. Teresy od Dzieciątka Jezus do ul. Zgierskiej,
 3. Zgierska do ul. Julianowskiej,
 4. Julianowska do ul. Łagiewnickiej,
 5. Łagiewnicka do ul. Limanowskiego,
 6. Limanowskiego do ul. Zachodniej,
 7. Zachodnia do ul. Ogrodowej,
 8. Ogrodowa do ul. J. Karskiego,
 9. J. Karskiego do ul. Drewnowskiej,
 10. Drewnowska do al. Włókniarzy.

Jest to drugie co do wielkości osiedle w Łodzi.

Rada Osiedla, między innymi decyduje o wyborze zadań, wyznaczonych do realizacji przez miasto w określonych dziedzinach:

– prace remontowe żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych,

– prace remontowe chodników oraz dróg wraz z oświetleniem,

– budowa lub modernizacja ogródków jordanowskich,

– konserwacja zieleńców,

– poprawa stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku,

– działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

– działalność kulturalna i sportowo- rekreacyjna.

Dyżury w siedzibie Rady Osiedla pełnią członkowie rady w każdy wtorek, w godz. 16 do 18.

 W naszej radzie powołano 4 komisje, które zajmują się właściwymi do nazwy sprawami:

 • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,
 • Komisja Infrastruktury i Małej Architektury,
 • Komisja Bezpieczeństwa Ładu i Porządku,
 • Komisja Rewizyjna.

W roku 2016 poszczególne komisje wykonały między innymi następujące prace na rzecz naszego osiedla:

Komisja Bezpieczeństwa: – Przewodniczący Marek Gruszka.

 W roku 2016  komisja  przeprowadziła 7 posiedzeń z udziałem służb mundurowych tj. Policji  (dzielnicowych z Komisariatów II i V) oraz Naczelnika Oddziału Łódź- Bałuty Straży Miejskiej.

Wszystkie zgłaszane przez członków komisji (każdy w zakresie swojego najbliższego otoczenia) spostrzeżenia, propozycje lub wnioski były lub są realizowane na bieżąco.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa brał udział w konferencji  „wspólnie dla bezpieczeństwa w Łodzi” organizowanej przez Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi, oraz w dwóch spotkaniach, zorganizowanych przez Komendantów Komisariatów nr II i V policji, gdzie przedstawiał problemy bezpieczeństwa w imieniu naszych mieszkańców  w ramach tzw. „mapy zagrożeń”.

Podjęto szereg interwencji i skutecznych działań między innymi w zakresie powtarzających się hałasów w godzinach nocnych w okolicach sklepów monopolowych, usunięcia  porzuconych samochodów itp.

Niezależnie podejmowano interwencje w Wydziale Komunalnym UMŁ  w sprawie utrzymania czystości, malowania pasów na jezdniach, zabezpieczeniem w odpowiedniej liczbie koszy na odpadki, koszeniem traw, usuwaniem zalegających liści, połamanych konarów drzew itp. w naszej okolicy.