Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa

Najbliższe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa odbędzie się dnia 7 listopada 2017 roku o godzinie 17 w siedzibie Rady Osiedla.